شماره: 35413
1400/06/20
نصب وراه اندازی دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان
نصب وراه اندازی دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان

به منظور خدمت رسانی بهینه وکمک به بهبود سلامت مردم شهرستان،دومین دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت 600لیتری(دردقیقه)در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)نصب وراه اندازی شد.
لازم به ذکر است این دستگاه تمام نیازهای اکسیژن بخش های بستری وسرپایی را تامین می نماید.
شایسته است در همین زمینه از تلاشهای نماینده محترم حوزه جنوب مهندس علیزاده وریاست محترم دانشگاه وسایر مسولین دانشگاه علوم پزشکی ایلام قدردانی نمائیم . در ضمن از همه همشهریان عزیز تقاضا داریم رعایت هرچه بیشتر اصول بهداشتی واستفاده از ماسک ،در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا ،یاریگر کادر درمان باشیم.

باتشکر روابط عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان

به منظور خدمت رسانی بهینه وکمک به بهبود سلامت مردم شهرستان،دومین دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت 600لیتری(دردقیقه)در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)نصب وراه اندازی شد.
لازم به ذکر است این دستگاه تمام نیازهای اکسیژن بخش های بستری وسرپایی را تامین می نماید.
شایسته است در همین زمینه از تلاشهای نماینده محترم حوزه جنوب مهندس علیزاده وریاست محترم دانشگاه وسایر مسولین دانشگاه علوم پزشکی ایلام قدردانی نمائیم . در ضمن از همه همشهریان عزیز تقاضا داریم رعایت هرچه بیشتر اصول بهداشتی واستفاده از ماسک ،در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا ،یاریگر کادر درمان باشیم.

باتشکر روابط عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان
حق انتشار محفوظ است ©