شماره: 35229
1400/06/07
بازدید معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان
بازدید معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان

بازدید معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان،جناب اقای دکتر خورشیدی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام وکارشناس محترم اداره ساختمان دانشگاه با حضور سرپرست بیمارستان آقای مهندس صفری از دستگاه اکسیژن ساز ،وبخش های مختلف بیمارستان بازدید بعمل آوردند.اقای صفری ریاست بیمارستان ضمن تشکر از اقای دکتر خورشیدی گزارش مشروحی در خصوص توسعه فضای اورژانس ،مشکلات وکمبودها در بحث نیروی انسانی واحد اعزام ،آمبولانس ،تجهیزات مورد نیاز ارائه نمودند اقای دکتر خورشیدی ضمن تقدیر از عملکرد این مرکز در بحث مدیریتی دوران کرونا تا به حال وهمچنین تلاش پرسنل بیمارستان برای مرتفع ساختن مشکلات مطرح شده و ارائه خدمات بهینه به مراجعین عزیز قول مساعد دادند.

بازدید معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان،جناب اقای دکتر خورشیدی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام وکارشناس محترم اداره ساختمان دانشگاه با حضور سرپرست بیمارستان آقای مهندس صفری از دستگاه اکسیژن ساز ،وبخش های مختلف بیمارستان بازدید بعمل آوردند.اقای صفری ریاست بیمارستان ضمن تشکر از اقای دکتر خورشیدی گزارش مشروحی در خصوص توسعه فضای اورژانس ،مشکلات وکمبودها در بحث نیروی انسانی واحد اعزام ،آمبولانس ،تجهیزات مورد نیاز ارائه نمودند اقای دکتر خورشیدی ضمن تقدیر از عملکرد این مرکز در بحث مدیریتی دوران کرونا تا به حال وهمچنین تلاش پرسنل بیمارستان برای مرتفع ساختن مشکلات مطرح شده و ارائه خدمات بهینه به مراجعین عزیز قول مساعد دادند.
حق انتشار محفوظ است ©