شماره: 35145
1400/06/04
گرامیداشت هفته دولت وروز کارمند
گرامیداشت هفته دولت وروز کارمند

تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان به مناسبت روز کارمند وهفته دولت، با حضور ریاست بیمارستان ،مترون،حراست،مسئول امور مالی از زحمات کارمندان بیمارستان با شاخه گل ولوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان به مناسبت روز کارمند وهفته دولت، با حضور ریاست بیمارستان ،مترون،حراست،مسئول امور مالی از زحمات کارمندان بیمارستان با شاخه گل ولوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.
حق انتشار محفوظ است ©