شماره: 35133
1400/06/03
تقدیر از پزشکان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان به مناسبت روز پزشک
تقدیر از پزشکان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان به مناسبت روز پزشک

ریاست بیمارستان وسایر مسئولین بیمارستان با حضور در درمانگاه واورژانس وبخش های بیمارستان با اهدای لوح تقدیر وشاخه گل از خدمات ارزنده وتلاشهای صادقانه پزشکان این مرکز تجلیل بعمل اورد.

ریاست بیمارستان وسایر مسئولین بیمارستان با حضور در درمانگاه واورژانس وبخش های بیمارستان با اهدای لوح تقدیر وشاخه گل از خدمات ارزنده وتلاشهای صادقانه پزشکان این مرکز تجلیل بعمل اورد.
حق انتشار محفوظ است ©