شماره: 35089
1400/06/01
بازدید فرمانده سپاه ناحیه آبدانان از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان
بازدید فرمانده سپاه ناحیه آبدانان از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان

فرمانده سپاه ناحیه آبدانان به همراه تعدادی از کادر سپاه ،از بخش های بستری وسرپایی کرونا بازدید نمودند دراین بازدید فرمانده سپاه ناحیه آبدانان از آمادگی سپاه شهرستان جهت هرگونه کمک به کادر درمان خبر داد واز تلاش ومجاهدت مدافعان سلامت تقدیر نمودند.مهندس صفری ریاست بیمارستان ضمن تشکر از فرمانده سپاه وهیئت همراه گزارشی از فعالیتها واقدامات انجام شده در بیمارستان عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه آبدانان به همراه تعدادی از کادر سپاه ،از بخش های بستری وسرپایی کرونا بازدید نمودند دراین بازدید فرمانده سپاه ناحیه آبدانان از آمادگی سپاه شهرستان جهت هرگونه کمک به کادر درمان خبر داد واز تلاش ومجاهدت مدافعان سلامت تقدیر نمودند.مهندس صفری ریاست بیمارستان ضمن تشکر از فرمانده سپاه وهیئت همراه گزارشی از فعالیتها واقدامات انجام شده در بیمارستان عنوان کرد.
حق انتشار محفوظ است ©