طراحی سایت
Text/HTML

     1-متخصص اطفال دکتر اقدس خانی زاده

        2-متخصص اعصاب و روان دکتر مهرسا راد منش

      3-متخصص قلب و عروق دکتر محمدرضا مبینی

     4-متخصص داخلی دکتر لیلی مهدوی

          5-متخصص جراحی عمومی دکتر ,وهاب ملکشاهی

  6-متخصص رادیولوژی دکتر سارا انصاری

   7-متخصص پاتولوژی دکتر سید محمد حسین میردامادی تهرانی

 8-متخصص زنان و زایمان دکتر مائده احمدی دستجردی

  9-متخصص بیهوشی دکتر فرحناز روغنی دهکردی

10- دکتر نشمیل امجدی پور متخصص زنان و زایمان

11- دکتر علیرضا بهرامی متخصص اعصاب و روان

 

جستجو