X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 15 اسفند 1398
تقدیر وتشکر ریاست بیمارستان ازهمکاران

  تقدیر وتشکر ریاست بیمارستان ازهمکاران

امتیاز: Article Rating
تقدیر وتشکر ریاست بیمارستان از همکاران
اقای فتحی زاده ریاست بیمارستان به همراه حراست،مسول خدمات وروابط عمومی بیمارستان با حضور در بخش های مختلف بیمارستان از زحمات همکاران بیمارستان با شاخه گل وتقدیر نامه تشکر کردند.در این بازدید اوضاع فعلی بیمارستان وتجهیزات مورد نیاز برای بخش های مختلف بررسی شد .ریاست بیمارستان برحفاظت از سلامت پرسنل ورعایت نکات استریل وهمچنین استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی تاکید کردند وسلامت همکاران را درجهت مراقبت از بیماران ضروری وبسیار مهم دانستند.مهندس فتحی زاده همچنین با تشریح شرایط موجود نکاتی را جهت اگاهی همکاران بیان نمودند.
روابط عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
اشتراک گذاری
تصاویر
  • تقدیر وتشکر ریاست بیمارستان ازهمکاران
ثبت امتیاز