X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 آذر 1398
چهارمین جشنواره ترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیر مادر

  چهارمین جشنواره ترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیر مادر

امتیاز: Article Rating
چهارمین جشنواره ترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیر مادر با حضور فرماندار ،سرپرست شبکه بهداشت ودرمان وسرپرست بیمارستان ودیگر مسئولین بیمارستان وروسای دیگر ادارات مختلف شهرستان در تاریخ 27/9/98 در سالن ارشاد اسلامی برگزار شد.در ابتداءدکتر نیکو نهاد ضمن خوشامد گویی در مورد اهمیت فرزند آوری وزایمان طبیعی نکاتی را عنوان کردسپس اقای حسین فتحی زاده سرپرست بیمارستان در مورد ازدواج وفرزند اوری واهمیت موالید از نظر اسلام وهمچنین به سابقه تاریخی سزارین واشاره به آمار شیوع سزارین وزایمان طبیعی در جهان ،ایران،ایلام اشاره کرد.درادامه دکتر ویسی متخصص زنان وزایمان بیمارستان درمورد عوارض وسزارین ومقایسه بین زایمان طبیعی وسزارین مطالبی را عنوان کرد،ودر نهایت با اهداءجوایز به تعدادی از مادران موفق در زمینه زایمان طبیعی از انها تقدیر شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • چهارمین جشنواره ترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیر مادر
ثبت امتیاز