اخبار
تاریخ انتشار: پنجشنبه 14 تیر 1397
کمک غیرنقدی به موسسه پناه بیمار بیمارستان رسول اکرم (ص)

  کمک غیرنقدی به موسسه پناه بیمار بیمارستان رسول اکرم (ص)

امتیاز: Article Rating

بسمه تعالی

کمک غیرنقدی آقای دکتر سید محمد حسین میردامادی تهرانی متخصص آسیب شناسی به ارزش پنجاه میلیون ریال شامل ست سرم ،سرنگ انسولین و .... به موسسه پناه بیمار بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در راستای کمک به بیماران بی بضاعت.

 

                                      روابط عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمک غیرنقدی به موسسه پناه بیمار بیمارستان رسول اکرم (ص)
ثبت امتیاز
جستجو