اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 تیر 1397
اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان آبدانان به مناطق محروم

  اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان آبدانان به مناطق محروم

امتیاز: Article Rating

بسمه تعالی

در تاریخ 10/4/1397 تیم بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبدانان در اجرای طرح اعتلای بسیج در راستای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به عشایر و مناطق محروم (طرح شهید رهنمون) به دهستان مورموری روستای آب انار اعزام و خدماتی همچون ،ویزیت-آموزش و مشاوره مامایی و دارو به صورت رایگان و غربالگری فشارخون ارائه گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان آبدانان به مناطق محروم
  • اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان آبدانان به مناطق محروم
  • اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان آبدانان به مناطق محروم
  • اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان آبدانان به مناطق محروم
  • اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان آبدانان به مناطق محروم
ثبت امتیاز
جستجو